Misja + Polityka Zrównoważonego Rozwoju

Dążymy do tego, aby być krajowym liderem sprzedaży dywanów wełnianych i wysokiej jakości sztucznej trawy. Pragniemy zapewnić najlepszy serwis i elastyczność, w realizacji potrzeb klientów.


Deklaracja społecznej odpowiedzialności firmy Dywilan.

Jesteśmy firmą rodzinną z długoletnim doświadczeniem. Cenimy takie wartości jak: wspólne cele, innowacyjność i tradycja w nowoczesnym wydaniu. Realizując cele biznesowe nie zapominamy o potrzebach i oczekiwaniach naszych interesariuszy. Ciągle się doskonalimy i podejmujemy kolejne wyzwania by w jeszcze większym stopniu móc spełniać oczekiwania rynku. Bliska jest nam idea społecznej odpowiedzialności, którą staramy się wdrażać w codziennej działalności poprzez spełnianie przepisów prawa i dobre relacje z interesariuszami.

W sposób szczególny uwzględniamy potrzeby naszych klientów oferując im szeroką gamę wysokiej jakości produktów. Rzetelnie informujemy o cechach oferowanych wyrobów. Dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Jesteśmy cenionym partnerem biznesowym o czym świadczą przyznawane nam nagrody i wyróżnienia.

Mamy świadomość, że nasza działalność wiąże się z wpływem na środowisko. Z rozwagą podchodzimy do zarządzania zasobami naturalnymi. W odpowiedzialnym podejściu do środowiska widzimy źródło przewagi konkurencyjnej dlatego konsekwentnie dążymy do ograniczania negatywnego wpływu i poszukujemy przyjaznych środowisku innowacji produktowych.

Naszym cennym zasobem są pracownicy. To dzięki nim możemy sprostać rosnącym wymaganiom rynkowym. Zapewniając im pracę w bezpiecznych i higienicznych warunkach, dbając o ich rozwój zawodowy oraz tworząc stabilne miejsca pracy staramy się być odpowiedzialnym pracodawcą.

Jesteśmy otwarci na współpracę z lokalną społecznością oraz dbamy o dobre relacje z dostawcami.

Dokładamy wszelkich starań by nasza działalność przynosiła jak najwięcej korzyści przy poszanowaniu praw wszystkich uczestników rynku.