Ekologia w standardzie

Wszystkie nasze produkty nadają się w
100% do recyklingu

100% recykling potwierdzony raportem z badań niezależnego laboratorium.

Tkane przez nas trawy składają się z włókien PE-polietylenowych i PP-polipropylenowych oraz podklejone klejem PE-polietylenowym. Polietylen i polipropylen należy do tej samej grupy surowcowej poliolefin i ulega topieniu w tej samej temperaturze 122-124 C. Takie trawy można poddać recyklingowi i w konsekwencji produkować inne pełnowartościowe produkty.

Zielona energia z paneli
fotowoltaicznych

Z rozwagą podchodzimy do zarządzania zasobami naturalnymi.

Standarty ekologiczne
w naszych produktach

100% POLIOLEFIN

WŁÓKNA POCHODZĄCE Z RECYCLINGU

ZIELONA ENERGIA

image mobile

Poproś o próbkę naszych materiałów

Wybierz super wytrzymałą tkaną trawę

POpROŚ O PRÓBKI