Dywilan S.A. rozpoczął w czerwcu 2014 roku realizację inwestycji pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz ze stacją transformatorową zdawczo-odbiorczą i linią kablową SN i nn w Dywilan S.A. w Łodzi".
Całkowita, planowana wartość inwestycji wynosi 1.022.513 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Łodzi w formie umowy pożyczki na kowtę 886.788 zł. . Przedmiotem inwestycji jest wykonanie systemu ogniw fotowoltaicznych. Łączna moc instalacji będzie wynosiła 140,76 kWp. Ogniwa fotowoltaiczne zostaną zamontowane na dachu zakładu dywilan. w celu przyłączenia instalacji ogniw PV, w ramach realizacji zadania zostanie wykonana elektroenergetyczna linia kablowa SN i nn wraz z kontenerową, zdawczo-odbiorczą, stacją transformatorową SN/nn.
www.zainwestujwekologie.pl

Dywilan S.A. Obecnie realizuje projekt:
Uzyskanie ochrony patentowej wynalazku pn. "Mata na hybrydową murawę sportową lub dekoracyjną" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 5.4.1.

W latach 2000-2013 Dywilan korzystał z następujących funduszy:

PHARE 2000 Program promocji eksportu linia budżetowa PL.0003.12.02-2
PHARE 2000 Wstęp do jakości linia budżetowa Pl.0003.07.05-1
PHARE 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza Fundusz Dotacji Inwestycyjnych linia budżetowa PL.01.06.09.02-01/5-0055
PHARE 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza Fundusz Dotacji Inwestycyjnych linia budżetowa PL.01.06.09.02-01/5-0129
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program SPO WKP lata 2004-2006 Działanie 2.3
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program SPO WKP lata 2004-2006 Działanie 2.1
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program SPO WKP lata 2004-2006 Działanie 2.2.1
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program SPO WKP lata 2004-2006 Działanie 03.02
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie 06.01
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie 3.3

www.konkurencyjnosc.gov.pl
www.parp.gov.pl
www.fundusze-strukturalne.pl