Dywilan S.A.

90-212 Łódź,
ul. Sterlinga 27/29

NIP 725-14-86-179
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście XX Wydział KRS - numer 00000 39384
Kapiał Zakładowy - kapitał wpłacony - 2.404.000 PLN