Dywilan sp. z o.o.

90-212 Łódź,
ul. Sterlinga 27/29

NIP 725-14-86-179
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście XX Wydział KRS - numer 0000884694
Kapiał Zakładowy - kapitał wpłacony - 2.375.000,00 PLN